HARMONOGRAM

zajęć w Stowarzyszeniu Kobiet Po Chorobie Raka Piersi „ANNA”


Terapia przeciwobrzękowa – od poniedziałku do piątku w godzinach uzgodnionych w miesiącu poprzedzającym drenaże dla grupy osób

Gimnastyka rehabilitacyjna na Sali w Uzdrowisku „Bałtyk” – wtorek, godzina 13.15

Gimnastyka rehabilitacyjna na basenie w DW „Trzy Wyspy” – wtorek, godzina 18.00

Terapia zajęciowa – środa, godzina 16.00
Spotkania indywidualne z psychologiem – wg umówionych wcześniej godzin

Warsztaty z psychologiem – co druga środa w miesiącu, godzina 14.15 (dokładne daty warsztatów uzgadniane z psychologiem w miesiący poprzedzającym, informacja w Stowarzyszeniu).

Spotkania integracyjne – czwartek, godzina 16.00

Muzykoterapia – czwartek, godzina 18.00

Ponadto, w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 16.00 – dodatkowo basen odprężający w hotelu „Radisson-Blu”.

 

Serdecznie zapraszamy na zajęcia !!!